Onze methodes

Wat we doen

Iedere organisatie in de zorg, overheid en onderwijs vraagt om een eigen aanpak. Onze consultants werken met verschillende methodes aan het versterken van jouw organisatie.

Projectmanagement

Projectmatig werken zit in onze kern. Slagvaardig, resultaatgericht en analytisch pakken we aan. Met een goede theoretische basis van projectmanagement en programmatisch werken weten we hoe we van plan tot uitvoering komen. Wij werken daarbij volgens de principes van IPMA, Prince 2 en de Morgens kennis en kunde op het gebied van projectmanagement.

Procesverbetering

Vanuit onze Lean kennis kijken wij pragmatisch naar procesverbetering. Hoe loopt een proces, waar zitten knelpunten en wat zijn de oorzaken van deze knelpunten? Om van daaruit tot verbetering te komen. Wij brengen overzicht door processen in kaart te brengen, en ondersteunen onze analyse met cijfers waar mogelijk. Samen met de medewerkers zoeken we naar oplossingen. Zo zetten we met kleine verbeteringen de organisatie aan tot continu verbeteren.

Verandermanagement

Wij weten dat ieder project of uitdaging verandering met zich mee brengt. Daarom hebben we in ieder traject oog voor de mens, besteden we aandacht aan het creëren van draagvlak en zijn we sensitief voor de onderstroom in organisaties. Onze theoretische kennis van modellen zoals Kotter combineren wij met ervaringen uit de praktijk van zorg, onderwijs en overheid.

Creatieve werkvormen

Wanneer we vergaderingen of werksessies organiseren willen we daar vaak in korte tijd veel informatie uithalen. Daarom vinden wij het van belang dat alle aanwezigen bij de vergadering of sessie voor de volle 100% aanwezig zijn en meedoen. Het klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt het toch vaak lastig. Om de betrokkenheid en creativiteit van een team aan te zetten maken we bij Jong Morgens gebruik van creatieve werkvormen en methoden zoals Liberating Structures.

Datagedreven werken

Organisaties leggen dagelijks een grote hoeveelheid informatie vast in hun systemen. Die informatie is een schat van immense waarde, mits organisaties het (op de juiste manier) inzetten. Wij helpen organisaties inzicht te krijgen in hun data en tonen aan wat er kan. Denk hierbij aan het opleveren van een dashboard of analyse, of het in kaart brengen van de datastromen van de organisatie.

Wil je meer lezen over onze ervaringen en aanpak?