Diensten

Op weg naar een toekomstbestendige organisatie

Hoe ziet de organisatie van Morgen eruit? Door het realiseren van een visie ondersteunt Morgens organisaties toekomstbestendig te worden én te blijven. Samen met organisaties werken we aan een duurzaam plan voor de toekomst. De organisatie zelf is hierbij aan zet, wij begeleiden het proces van strategievorming.

Duurzame strategie is herkenbaar en gedragen

Wij geloven in het samen doen. We zijn ervan overtuigd dat een nieuwe strategie alleen duurzaam succesvol is als deze herkenbaar en gedragen is. Dat is waar wij ons in onderscheiden. Om tot de juiste strategie te komen begeleiden wij een open en gestructureerde dialoog tussen de belangrijkste stakeholders. Door middel van creatieve werkvormen zorgen wij vervolgens voor een gedragen resultaat in de hele organisatie. Zo werken wij samen met de klant toe naar een strategie die past bij de organisatie.

Onze aanpak bestaat uit een aantal fases:

  • We starten met het uitwerken van de manier waarop we met elkaar aan de slag gaan. Met welke stakeholders vormen we het multidisciplinaire strategieteam? We tekenen uit wat we de komende tijd gaan doen en met welke uitgangspunten en kaders we rekening moeten houden;
  • Met een interne en externe analyse begeleiden we de organisatie bij het in kaart brengen van waar de organisatie dat moment staat, ten opzichte van de buitenwereld. Door het ophalen van trends, ontwikkelingen en innovaties brengen we beelden tot leven. We zijn scherp op het proces, en ondersteunend op de inhoud. Het proces van interne en externe analyse laten wij bij voorkeur door onze klanten zelf uitvoeren, met onze ondersteuning. Daardoor maken we gebruik van de kennis en ervaring die er al in het team is;
  • Morgens begeleidt werksessies waarbij resultaten met elkaar gedeeld worden en we rode draden destilleren.
  • Met creatieve werkvormen betrekken we de hele organisatie in dit proces. Dit vergroot de betrokkenheid en zorgt voor herkenbare resultaten;
  • We verwerken de input uit de interne en externe analyse in een aantal scenario’s, die we waar mogelijk kwantificeren. Het mogelijk om verschillende scenario’s in proeftuinen in de praktijk te brengen. Hiermee kan in het moment zelf onderzocht worden wat werkt;
  • Vervolgens werken we toe naar het eindresultaat: een gemeenschappelijke stip op de horizon. Een goede visie prikkelt en geeft richting, moet een gevoel van commitment bij medewerkers oproepen en is actiegericht. Zonder daden heeft een visie geen nut.

De strategie in de praktijk

Om uiteindelijk klaar te zijn voor de toekomst ondersteunt Morgens klanten niet alleen in de ontwikkeling van een nieuwe strategie, maar ook in de implementatie daarvan. Om tot een goede implementatie te komen helpen wij de organisatie op weg om in alle gelederen aan de slag te gaan met de strategie. De stip op de horizon vertalen we samen met de organisatie naar praktisch uitvoerbare en overzichtelijke A3’s. We zetten visueel management in om vooruitgang zichtbaar te maken, stimuleren organisaties na te denken hoe gestuurd wordt op voortgang en stellen de manier van werken vast. Daarvoor maken we bijvoorbeeld gebruik van Scrum of de Lean startup methode bij het implementeren van de strategie.