Diensten

Datagedreven transformaties

Organisaties leggen dagelijks een schat van informatie vast in hun systemen. Datagedreven organisaties weten deze informatie om te zetten in ‘Vooruitgangskracht’: het effectief gebruiken van de informatie om morgen sterker te zijn dan vandaag. Het op de juiste manier benutten van data kan helpen bij kostenbesparing, hogere klanttevredenheid en optimalisatie van processen.

Met onze ‘datagedreven transformatie’ aanpak ondersteunt Morgens organisaties de beschikbare data maximaal te benutten: van innovatieve inzichten tot onderbouwde sturing op de processen. Op drie manieren werken we aan het realiseren van een data-gedreven werkomgeving.

Hoe datavolwassen is jouw organisatie?

Doe de Morgens data maturity scan! In 10 vragen vormen wij een beeld van de datavolwassenheid van jouw organisatie. Zitten jullie in de beginnende fase, of zijn jullie al systematisch met data aan het werk? Direct na het invullen zie jij jouw resultaat, en geven we je een aantal adviezen voor jouw volgende stappen naar (nog) meer datagedreven werken.

Innoveren met data

Morgens brengt in kaart welke processen de klant wil transformeren en we ondersteunen bij het inventariseren van de mogelijkheden. In samenwerking met data-analisten experimenteren we door het opzetten van proeftuinen, om te ontdekken hoe data innovatief kan worden ingezet.
Als de proeftuinen een succes zijn, gaan we over tot de pilot. Morgens ondersteunt bij de implementatie en communicatie. We begeleiden organisaties bij het uitwerken van succesvolle pilots binnen de organisatie naar andere processen of organisatie-onderdelen.

 

Sturen met data

  • Samen met teamleiders en hun teams stellen we vast welke informatie nodig is om aan het eind van elke dag te kunnen bepalen of de prestaties van het team voldoen aan de gestelde doelen. Op basis daarvan krijgt het team inzicht in de eigen resultaten en ontstaan er verbetermogelijkheden;
  • We maken een vertaalslag van de gewenste informatie (zoals KPI’s) naar de benodigde data uit de systemen;
  • We ontsluiten de data uit de systemen binnen de eigen database-infrastructuur in samenwerking met het aanwezige bedrijfsinformatieteam;
  • We ontsluiten de data automatisch naar gebruikersvriendelijke rapportages die teamleiders inzicht geven in de effectiviteit en efficiency van de operationele processen.

Werken met data

In alle projecten van Morgens staan zowel de verandering als de mens centraal. Datagedreven transformatie en verandermanagement zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. We besteden daarom niet alleen aandacht en het goed inrichten van de datastromen, maar ook aan de mensen die met de data gaan werken. We zorgen dat data een vaste plek krijgt in het dagelijks werk. Vertrouwen in- en grip op data staat hierin centraal. Zo brengen we de reis die data aflegt in kaart middels de ‘datareis’.

In 10 vragen vormen wij een beeld van de datavolwassenheid van jouw organisatie.