Actueel / Projecten

Werken bij de grootste vereniging van Nederland: welkom bij de ANWB

19-12-2022 4 minuten

Wist jij dat de ANWB verreweg de grootste vereniging van Nederland is? Het vijf miljoenste lid werd in september ingeschreven. Net als vele andere Nederlanders associeerde ik, Thomas Jochem, de ANWB vooral met afritsbroeken en wandelschoenen, maar heb de ANWB tijdens mijn opdracht leren kennen als een innovatieve organisatie die zich iedere dag inzet om van Nederland een veilig, duurzaam en prettig land te maken. Vanuit Jong Morgens mocht ik zeven maanden meewerken als projectleider in de kern van de vereniging: het verenigingssecretariaat. In deze klantcase lees je meer over mijn projecten, de aanpak en mijn ervaringen als projectleider binnen het secretariaat. 

De ANWB-vereniging en de bondsraad

De ANWB-winkel, pechhulp of verzekeringen kent iedereen wel. Maar dat de ANWB een vereniging is, is vast niet bij iedereen bekend. Het zijn van een vereniging betekent dat een algemene ledenvergaderingen georganiseerd wordt, de leden stemrecht en inspraak hebben en dat de vereniging ook een eigen bestuur kent.

In de praktijk is het onmogelijk om een vergadering te organiseren of inspraak te organiseren voor vijf miljoen leden. Daarom bestaat de bondsraad: een groep van 113 gekozen leden die hun provincie vertegenwoordigen. Voor de bondsraad worden bijeenkomsten en vergaderingen georganiseerd om maatschappelijke projecten, de langetermijnstrategie en de financiën van de vereniging te bespreken. Bondsraadsleden kunnen deelnemen aan verschillende commissies of werkgroepen, waarbij zij zich bezig houden met bepaalde thema’s of sturing geven aan bepaalde projecten, geïnitieerd vanuit de vereniging.

De vereniging heeft een verenigingssecretariaat: een groep medewerkers die zich bezig houdt met de organisatie van bijeenkomsten, de communicatie met bondsraadsleden en de uitvoerende taken van de werkgroepen of commissies. Zij vormen ook de link tussen bondsraadsleden en de overige ANWB-medewerkers, zoals specialisten op gebied van belangenbehartiging, maatschappelijke projecten en van de bedrijfsvoering van de ANWB.

Onze aanpak

Voordat ik startte met mijn projecten binnen het secretariaat, begon ik met het allerbelangrijkste: het leren kennen van de gigantische organisatie en mijn collega’s. Binnen de ANWB stikt het van de collega’s met verschillende expertises. Deze expertises bleek ik ook snel nodig te hebben voor de twee projecten die ik in zeven maanden deed.

Project 1: het verbeteren van de rapportages van de bondsraad

Het eerste project was het coördineren van de totstandkoming en verbetering van de operationele en strategische rapportages voor de bondsraad. Mijn taak was het verzamelen van informatie over een groot aantal onderwerpen over de ANWB bij de juiste collega’s met inhoudelijke expertise. Deze collega’s leverden mij informatie aan waarmee ik de rapportage kon samenstellen. Om deze vervolgens naar de bondsraad te sturen. Naast het aanleveren van de rapportages was het ook mijn taak om deze rapportages te verbeteren. Het doel was het vergroten van de leesbaarheid en relevantie van de inhoud voor de bondsraad. Om dit doel te halen, was het van belang dat ik dit niet zelf voor de bondsraad ging invullen. Mijn taak was het ophalen van feedback bij bondsraadsleden, zodat zij zelf konden aangeven waar de leesbaarheid en inhoud onvoldoende was. Dit heb ik gedaan door het opzetten van een feedbackgroep gevuld met bondsraadsleden. Deze feedbackgroep komt elk kwartaal bijeen en geeft bij die bijeenkomst hun feedback op de rapportages van het voorgaande kwartaal. Deze feedback kan vervolgens meegenomen worden naar de samenstelling van de volgende rapportage. Hierdoor ontstond elk kwartaal een feedbackloop waardoor de rapportages snel verbeterden. Voor het laten functioneren van de feedbackgroep was ik verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten, het contact met bondsraadsleden en het faciliteren van feedbacksessies. De feedbacksessies organiseerde ik door het inzetten van verschillende werkvormen.

Project 2: een ANWB-jaarthema voor 2023

Het tweede project bestond uit het bepalen van een jaarthema voor 2023. Eind 2021 heeft de bondsraad besloten dat zij jaarlijks een thema willen. Het jaarthema wordt een thema dat in de spotlights komt te staan voor een jaar. Door middel van webinars en brainstormsessies stelt de bondsraad adviezen over dit thema samen. Deze adviezen worden door de bondsraad aan de ANWB gepresenteerd. Ik mocht het proces begeleiden tot het moment van stemmen over het jaarthema. Met een enquête heb ik de eerste voorkeuren van de bondsraadsleden opgehaald en daar kwamen een aantal onderwerpen uit. Deze onderwerpen waren input voor een themabijeenkomst in april. Hier gingen de bondsraadsleden met elkaar in gesprek over de betekenis van dit thema. Op basis van deze uitkomsten ging ik aan de slag met een formeel voorstel. Dit voorstel gaf antwoord op de vraag hoe een dergelijk jaarthema vorm zou krijgen in het themajaar en wat de rol van de bondsraad hierin kon zijn. In juni werd hier formeel over gestemd tijdens een ledenvergadering. En wat bleek? Precies 50/50. Beide thema’s kregen evenveel stemmen. Heel onhandig, want hieruit komt geen besluit. Na een paar verdere verdiepingsslagen, waarin ik in gesprek ging met de inhoudelijke experts van de onderwerpen binnen de ANWB, werd duidelijker hoe het jaarthema in de praktijk meer invulling kon krijgen. Gewapend met een vers geschreven voorstel werd in oktober nog een keer gestemd. Het eerste jaarthema van de ANWB-vereniging is gekozen: duurzaamheid.

Probeer niet zelf het wiel uit te vinden

Hoe ik zelf terugkijk op deze opdracht? Naast bovenstaande projecten is er natuurlijk nog veel meer gebeurd bij de ANWB. Het was een ontzettend leerzame periode waarin veel is gebeurd. Mijn belangrijkste les: maak gebruik van alle kennis en expertise om je heen. Soms vergat ik dat er zo veel mensen om mij heen waren met jaren ervaring en relevante kennis voor mijn projecten. Een vraag als: ‘Hoe ziet de invulling van een jaarthema er in de praktijk uit?’ is moeilijk om zelf antwoord op te geven. Gelukkig liepen er kenniseigenaren en programmamanagers van dat onderwerp rond die mij daar wel een heel goed antwoord op konden geven. Met deze informatie kon ik vervolgens weer aan de slag om een mooi voorstel te schrijven. Juist bij een organisatie zoals de ANWB, waar ruim 3000 mensen werken, moet je niet altijd zelf het wiel proberen uit te vinden.

Typisch Jong Morgens

Het secretariaat bij de ANWB bleek een hele goede plek te zijn voor een Jong Morgens trainee. De ANWB als maatschappelijke organisatie sluit heel goed aan bij onderwerpen waar Morgens zich mee bezig houdt. Ik kon aan de slag als projectleider van verschillende projecten. Daarnaast kon ik goed meehelpen met ondersteunende taken en daarmee werklast wegnemen bij collega’s. Ook hier kan een Jong Morgens trainee van waarde zijn. Hierdoor lukte het om goed mee de draaien in het team en hebben we samen goede resultaten behaald, zo vond ook de ANWB:

“Thomas heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een aantal rapportages en projecten. Daarnaast is Thomas een prettige collega om er bij te hebben.”

Meer weten over Jong Morgens?

Meer weten over Jong Morgens, wat wij doen en wie wij zijn? Neem een kijkje in onze andere blogs en artikelen.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Slimme werkstromen: Een To-Do Lijst voor Administratieve Efficiëntie

21-05-2024 2 minuten
Lees meer
Artikel

Tijd voor inzicht in processen klinieksecretariaat Inforsa

19-04-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Het verbeteren van de Haagse dienstverlening aan ondernemers

04-04-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Van overleg tot Limburgse Vlaai: Een werktrip naar Maastricht

19-03-2024 2 minuten
Lees meer