Actueel / Projecten

Samen Sterk: onze samenwerking met de maatschappelijke organisaties Humanitas Almere en JINC

24-07-2023 3 minuten

Impact maken, juist bij non-profitorganisaties die zich inzetten voor het maatschappelijke belang, dat is wat telt. Als trainees van Jong Morgens kregen we de unieke kans om aan een project te werken voor twee non-profitorganisaties: Humanitas Almere en JINC. Het Jong Morgens-project bood ons de gelegenheid om deze organisaties met een groot maatschappelijk belang kosteloos te ondersteunen.

Een mooie win-win: deze organisaties kregen de beschikking over kennis en kunde van young professionals en wij konden in dit project zelfstandig onze vaardigheden toepassen. De ideale situatie om alle opgedane kennis uit het traineeshipprogramma van A tot Z in praktijk te brengen. In deze blog vertellen wij graag onze ervaringen en de impact van de opdracht bij deze belangrijke organisaties.

Over Humanitas

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met een grote afdeling in Almere. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun leefsituatie te veranderen. Zo geven ze praktische handvaten, tips, een luisterend oor of vertrouwd contact op het gebied van rouw, eenzaamheid, opvoeden, thuisadministratie, detentie, opgroeien en vele andere onderwerpen.

 

Aanpak bij Humanitas Almere: Het verhogen van de responspercentages

Bij Humanitas Almere hebben Kimberly, Kyra en Thomas zich ingezet voor het verbeteren van de responspercentages bij de effectmeting. Na ieder traject van een deelnemer vindt een effectmeting plaats om Humanitas te voorzien van feedback. Het doel was om de projectleiders inzicht te geven in hun huidige proces en hoe zij zelf in staat zijn om hier verbeteringen in aan te brengen. Het gevolg hiervan is het responsgetal omhoog te krijgen. Hierdoor komt de focus te liggen op procesverbetering én zorgt ervoor dat Humanitas Almere zelf in de lead blijft. We hebben acht verschillende thema’s binnen Humanitas Almere geanalyseerd om de processen van de effectmeting in kaart te brengen.

Met veel enthousiasme hebben we inzicht gegeven in de huidige processen en een interactieve sessie georganiseerd om de werknemers te inspireren en te motiveren om ook zelf met de resultaten vanuit de effectmeting aan de slag te gaan. Het was geweldig om te zien hoe tijdens de werksessie de medewerkers direct in de actiemodus sprongen! Ter plekke ontstonden verbeterideeën die de projectleiders elkaar hielpen om actief aan de slag te gaan met de uitvoering hiervan. Een van de projectleiders bij Humanitas Almere gaf aan:

“De trainees hebben ons geholpen om nieuwe inzichten te verkrijgen en concrete verbeteringen door te voeren. Hun interactieve sessie was inspirerend en zette ons team aan tot actie.”

Deze feedback bevestigde dat onze inzet en adviezen waardevol waren voor Humanitas Almere.

 

Over JINC

JINC is een landelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren, waarbij achtergrond niet hun toekomst bepaalt. JINC biedt in samenwerking met scholen en bedrijven praktische programma’s, coaching en training aan om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en het realiseren van hun potentieel op de arbeidsmarkt.

Aanpak bij JINC: Het verbeteren van betrokkenheid en teamgevoel

Bij JINC hebben Iris, Joline, Leanne en Luca zich gericht op het verbeteren van betrokkenheid, begrip en teamgevoel tijdens en na het regionale integratieproces. We hebben een herbruikbaar bouwplan ontwikkeld om interactieve teambijeenkomsten te faciliteren waarbij de focus ligt op reflectie en evaluatie van de gezette stappen en het vooruitdenken in stappen voor de nabije toekomst. Dit bouwplan hebben wij meteen zelf in praktijk gebracht door de eerste interactieve bijeenkomst te organiseren. In deze sessie hebben wij verschillende Liberating structures ingezet en met succes. De eerste sessie heeft veel energie losgemaakt en de deelnemers in beweging gebracht. Als eindproduct van de opdracht hebben wij een adviesrapport opgesteld met concrete adviezen voor de huidige- en toekomstige integraties bij JINC.

In dit project  was het heel leerzaam om betrokken te zijn bij een grootschalig integratieproces. Hierin hebben wij kunnen bijdragen aan het versterken van de betrokkenheid en het teamverband. De interactieve teambijeenkomst heeft geleid tot meer begrip voor de aanpak tot nu toe, meer betrokkenheid bij de huidige situatie en bracht nieuwe inzichten bij zowel de projectleiders als de projectmedewerkers en projectassistenten van JINC. JINC is erg positief over de samenwerking met Jong Morgens:

“We zijn ontzettend blij met het bouwplan en de uitkomsten van de interactieve teambijeenkomst. Dit biedt waardevolle inzichten en handvaten waarmee we aan de slag kunnen in de huidige integratie, maar waar we ook zeker veel aan hebben in de toekomst. Daarnaast vonden we de samenwerking heel prettig. We hadden korte lijntjes, duidelijke afspraken en elkaars verwachtingen vooraf goed met elkaar afgestemd.”

Waardevolle leercurve

De opdrachten bij Humanitas Almere en JINC hebben niet alleen waardevolle lessen opgeleverd, het heeft ook bijgedragen in de ontwikkeling als young professional. We hebben geleerd hoe we effectieve analyses kunnen uitvoeren, praktische adviezen kunnen formuleren en interactieve sessies kunnen organiseren. Daarnaast is het heel waardevol om een traject van A tot Z mee te maken en zelf te begeleiden. Vanaf het eerste contact met de opdrachtgever tot aan de uiteindelijk oplevering van het eindproduct. Een waardevolle les die ons het vertrouwen geeft verder als consultant aan de slag te gaan!

Jong Morgens: Onze kracht in de opdrachten

In beide opdrachten hebben we de kenmerkende elementen van Jong Morgens toegepast: proactief meedenken, oplossingsgericht samenwerken met opdrachtgevers, interactieve sessies verzorgen en uiteindelijk resultaten opleveren die aansluiten bij de behoefte van de klant. De bijdrage van Jong Morgens bij deze organisaties zijn mooie voorbeelden van de impact die Jong Morgens maakt en hoe we waarde toevoegen aan maatschappelijke organisaties. We zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt en de ervaringen die we hiermee hebben opgedaan.

“Als Morgens vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke rol te vervullen. Dit doen we in onze opdrachten in het onderwijs, de zorg en bij de overheid. We vervullen die rol ook op andere manieren. Zo stellen we jaarlijks 1% van onze omzet beschikbaar voor goede doelen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De opdrachten bij JINC en Humanitas Almere hebben we op vrijwillige basis uitgevoerd als onderdeel van het Jong Morgens Project.”

 

Kan jouw organisatie wel een Jong Morgens talent gebruiken?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de diensten en talenten van Jong Morgens, dan kun je contact opnemen met Lianka Bruijnen.

Meer lezen?

Lees meer over het werk van Jong Morgens.

Bekijk alle artikelen
Artikel

Digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak: digitaal procederen in lokale belastingzaken

18-06-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Slimme werkstromen: Een To-Do Lijst voor Administratieve Efficiëntie

21-05-2024 2 minuten
Lees meer
Artikel

Tijd voor inzicht in processen klinieksecretariaat Inforsa

19-04-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Het verbeteren van de Haagse dienstverlening aan ondernemers

04-04-2024 3 minuten
Lees meer