Coaching & Teamontwikkeling

Cruciaal voor een blijvende verandering

Elk verandertraject kent drie fasen: de Hoe-, Doe- en Benefits-fase. Na het ontwerp van de verandering en de implementatie ervan in de Hoe- en Doe-fase, volgt de Benefits-fase. In deze fase zet Morgens Coaching & Teamontwikkeling centraal om individuen en teams nog succesvoller te maken en de verandering te laten beklijven.

Van ambitie naar succesvol gedrag

Binnen Coaching & Teamontwikkeling krijgt ieder individu de ruimte zijn bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke (nieuwe) organisatiedoel. Wij bieden een ontwikkeltraject waarin persoonlijke leerdoelen, het experimenteren en reflecteren op het gedrag centraal staan voor het individu, het team of beiden. Passie en plezier vormen hierbij belangrijke elementen.

Elk coaching- en teamontwikkelingstraject start met het formuleren van leerdoelen op team- en/óf individueel niveau. Dit wordt ondersteund door het afnemen van een persoonlijk gedragsprofiel. Het gedragsprofiel geeft inzicht in het huidige gedrag en de effecten hiervan voor andere individuen en voor de groep als geheel. Vervolgens focussen we op de gewenste situatie. In teamverband stellen we een teamstatuut op waarin de basis voor samenwerking is beschreven. Individueel formuleren we persoonlijke doelstellingen. Het concreet maken van de gewenste situatie leidt tot bewustzijn bij medewerkers over het eigen gedrag en over de effectiviteit hiervan. In de volgende fase experimenteren we met andere gedragsstijlen. Teamsessies en individuele coaching staan hierin centraal. Door reflectie en evaluatie op het gedrag ontstaat zelfinzicht en een beter functionerend team en individu.

Gemotiveerde medewerkers

Wij stimuleren medewerkers gedrag te kiezen dat effectief is voor het bereiken van hun doelen én de doelen van de organisatie. Inzicht in het eigen gedrag vergroot motivatie, bewustzijn, zelfvertrouwen en sturend vermogen. We proberen onze klanten in beweging te krijgen zodat zij zelf gaan verbeteren en het Lean (Six Sigma) gedachtegoed in de organisatie blijvend landt.

Meer weten

Wil je meer weten over wat Morgens voor jou kan betekenen op het gebied van Coaching & Teamontwikkeling? Neem dan contact op met Mark Reitsma.

e-mail

reitsma@morgens.nl

Send an E-mail

Telefoon

06 121 81 016

Call this number