Actueel / Projecten

Aan de slag met organisatieontwikkeling bij Avans Hogeschool

20-04-2022 2 minuten

Ambities realiseren: een combinatie van doen en leren

Creëren van begrip voor organisatieontwikkeling

De ambitie van Avans Hogeschool is om studenten nu en in de toekomst optimaal te ondersteunen tijdens hun leerroute. Door een toenemende behoefte aan meer keuzevrijheid en mogelijkheden voor zelfontplooiing verandert er veel in de organisatie van Avans. Deze veranderingen vragen wendbaarheid en veerkrachtigheid van de teams en medewerkers. Veel veranderingen en ontwikkelingen, zoals clustervorming en zelforganisatie, worden door het ontbreken van een goed geformuleerd en gestructureerd organisatieontwikkelingsplan nog onvoldoende begrepen en geadopteerd in de organisatie. Vanuit Jong Morgens is Joline Nijland aan de slag gegaan bij Avans Hogeschool om te ondersteunen bij het beter vastleggen en realiseren van de ambities op het gebied van organisatieontwikkeling.

De opdrachtgever Avans Hogeschool

Avans Hogeschool bestaat uit 21 academies, ingericht op basis van verschillende interessegebieden. Deze lopen uiteen van economie en bedrijf tot techniek en gezondheid. In totaal worden er 98 opleidingen aangeboden verspreid over de uiteenlopende interessegebieden. Daarbij zet Avans in om hun ‘Ambitie 2025’ te verwezenlijken, die is opgesteld om hun onderwijs beter aan te laten sluiten op de toekomst. Om deze ambitie te bereiken zijn er bouwblokken opgericht om de organisatie hierin te faciliteren. Naast ‘onderwijs’ zijn dit ‘onderzoek’, ‘co creatie’, ’technologie en data’ en ‘organisatie’. Iedere academie en clustering van academies zet stappen om ‘Ambitie 2025’ te realiseren. Deze opdracht is uitgevoerd binnen de Academie Pedagogisch Onderwijs en Academie Sociale Studies.

De aanpak

Uitlijnen van verschillende belangen

Als ondersteuner van het directieteam was het mijn taak om de directie te ondersteunen op het gebied van planvorming en uitwerking rondom organisatieontwikkeling. Een wens vanuit de directie was om het organisatieontwikkelingsplan te herschrijven voor een betere aansluiting bij het begrip vanuit de teams. Door zowel met de directie als met de teams in gesprek te gaan werd duidelijk dat het huidige plan nog te weinig aansloot op de praktische uitvoering en de verwachtingen van de teams. Bovendien bood het plan onvoldoende houvast om concreet mee aan de slag te gaan. De uitdaging voor mij was om een brug te slaan tussen de verschillende perspectieven en belangen van de organisatielagen.

Vertaalslag maken

Door de verschillende visies uit te vragen werd duidelijk dat de directie veel vrijheid aan docenten wilde bieden om activiteiten op te pakken en initiatief te tonen in het kader van zelforganisatie. Terwijl docenten juist meer structuur en afbakening wilden van hun werkzaamheden. Door een vertaalslag te maken tussen de verschillende belangen, werd het wederzijds begrip verbeterd. De directie kon daardoor beter inspelen op de wensen van de teams. Met de input vanuit de teams is het ontwikkelingsplan herschreven en met de organisatie gedeeld. De teams konden met dit plan nu ook hun eigen jaarplannen opstellen en gerichter aan de slag.

Ervaringen en geleerde lessen

Bijzondere positie

Waar ik zelf als trainee het meest van heb geleerd is mijn positie in de organisatie. Doordat ik mij tussen de directie en de teams bevond, kon ik gemakkelijk met beide partijen in gesprek. Ik streefde vooral naar het ophalen van initiatieven en goede ideeën uit de eigen organisatie om vervolgens daarop voort te bouwen en waar nodig oplossingen en ideeën aan te dragen. Een vaardigheid waarin ik mijzelf verder heb ontwikkeld is mijzelf meer op de achtergrond plaatsen tijdens goedlopende gesprekken. Het aftasten wanneer je bij moet springen in het gesprek, en wanneer juist niet. Daarbij was het leerzaam hoe je mensen stimuleert om zoveel mogelijk eigen ideeën en oplossingen aan te dragen.

Typisch Jong Morgens

Wat deze opdracht typisch Jong Morgens maakt is de mensgerichte aanpak en het creëren van verbinding. Door de vertaalslag te maken tussen de directie en teams werden belangen en wensen beter op elkaar afgestemd. Dit zorgde voor een duidelijk herschreven organisatieontwikkelingsplan. De teams kunnen met de richtlijnen uit het plan aan jaarlijkse actieplannen werken om het onderwijs en de samenwerking tussen de directie en de teams te verbeteren. Bovendien is het updaten van het ontwikkelplan bij een van de teams belegd. Dit draagt bij aan de zelforganisatie en aan de borging en verdere ontwikkeling van het organisatieontwikkelingsplan.

“Joline keek met een frisse en constructief kritische blik mee naar de ontwikkeling waar wij aan werken en vertaalde snel en goed de ideeën naar concrete acties.”

 

Benieuwd naar wat een Jong Morgens professional in jouw organisatie kan betekenen?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de diensten en talenten van Jong Morgens, dan kun je contact opnemen met Lianka Bruijnen.

Meer weten over Jong Morgens?

Meer weten over Jong Morgens, wat wij doen en wie wij zijn? Neem een kijkje in onze andere blogs en artikelen.

Bekijk alle artikelen

Tijd voor inzicht in processen klinieksecretariaat Inforsa

19-04-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Het verbeteren van de Haagse dienstverlening aan ondernemers

04-04-2024 3 minuten
Lees meer
Artikel

Van overleg tot Limburgse Vlaai: Een werktrip naar Maastricht

19-03-2024 2 minuten
Lees meer
Artikel

Een nieuwe manier van kennis delen, projectleider Open Education bij de TU Delft Library

06-03-2024 5 minuten
Lees meer
Artikel

Communicatie in de digitale gegevensuitwisseling: Een sprong in Regionale Zorgsamenwerking

13-02-2024 3 minuten
Lees meer